A story within 2011, performance og installasjon i forbindelse med Festspillene i Bergen og 

gruppeutstillingen La deg fengsle vist i gamle Bergen kretsfengsel.  Kuratert av Kurt Johannessen. 


Installasjonen bestod av materialer fra skogen dandert som et slags alter. 


Performancen foregikk som en veldig sakte utforskning av rommet og avstanden mellom


veggene inne i et laken.


Ved å bevege oss sakte rundt, under og over hverandre skapte vi ulike rom inne i lakenet som vi ble værende i før vi


skiftet retning og bevegde oss sakte videre igjen.


I arbeidene undersøkte vi ulike behov knyttet til fengselets hensikt. Med ulike tilnærminger arbeidet vi med å forandre fysiske rom og forandre begrensningene av 


rom.